Sinterklaas bij Verzoamelstee

Sinterklaas bezocht de deelnemers van de Verzoamelstee. Dorpsfotograaf Johannes vd Helm maakte hier enkele foto’s van die u op onderstaande link kunt bekijken.

Klik hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Activiteiten Verzoamelstee in December

Hieronder vind u de Agenda voor de Verzoamelstee in December

december-2016-deel1

december-2016-deel2

beginnerscursus-tablet

een-extra-verzoamelstee

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gemeente waardeert mantelzorgers

Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond waarderen mantelzorgers

 

Zorgt u (man/vrouw, jong/oud) langere tijd en onbetaald voor een naaste in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond? Door bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner te zorgen, altijd de boodschappen te doen voor uw oma of uw buurvrouw dagelijks te helpen bij het opwarmen van de maaltijd?

Dan bent u mantelzorger.

Graag bieden de vier gemeenten u een blijk van waardering aan in de vorm van een Iris-cheque ter waarde van € 50,-. Dit betreft een proef in het jaar 2016. Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt mantelzorg ontvangen de waardebon automatisch rond de Dag van de Mantelzorg (10 november 2016).

Bent u nog niet bekend bij het Steunpunt? U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 december a.s.; u ontvangt dan de Iris-cheque dit jaar.

 

HOE MELDT U ZICH AAN?

Mantelzorgers kunnen zich melden bij één van de Steunpunten Mantelzorg. Hieronder leest u hoe u zich aanmeldt.

 

Gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond

 • Aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum, Eemsmond (MJD): telefoon 06 488 74 339 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur), email blom@mjd
 • Inloopspreekuren:
  • Eemsmond: maandag 10.00-11.00 uur, Werk op Maat, Industrieweg 9, Uithuizen
  • Winsum: dinsdag 10.00-11.00 uur, De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum
  • De Marne: woensdag 10.00-11.00 uur, gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2, Leens

 

Gemeente Bedum

 • In de Meenschaar (tafel in de Bibliotheek) vindt u het formulier om u aan te melden; u kunt het formulier gratis terugsturen.
 • U kunt ook contact leggen met het Steunpunt mantelzorg, p/a Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum, tel. 3014465; we sturen u dan het formulier toe.
 • Op de website van het Steunpunt mantelzorg (Stichting Welzijn Bedum) vindt u het formulier: welzijnbedum.nl. U kunt het invullen en digitaal terugsturen.

 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 december 2016.

 

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Bedum, tel. 050-3014465, email mantelzorg@welzijnbedum.nl, voor de drie andere gemeenten is dit het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum, Eemsmond, tel. 06 488 74 339, email m.blom@mjd.nl, website www.mjd.nl.

 

De waarde-cheque is één van de manieren, waarop de samenwerkende gemeenten mantelzorgers willen ondersteunen. Voor overige ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij het Steunpunt in de eigen gemeente.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente

FINANCIËLE HUISHOUDING BEDUM GEZOND

De gemeente Bedum staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd. Bedum heeft ruimte om te investeren en gaat dat in 2017 ook doen. De lokale lasten nemen bescheiden toe. De afvalstoffenheffing wordt zelfs verlaagd.

“Bedum gaat gezond de komende gemeentelijke herindeling in”, zegt verantwoordelijk wethouder Jan-Willem van de Kolk. “We hebben de begroting voor 2017 en die voor de komende jaren goed op orde. Het nuchtere financiële beleid betaalt zich ook in de laatste jaren van een zelfstandig Bedum uit.”

De komende jaren wil de gemeente flink investeren in de verbetering van kademuren en beschoeiingen. Voor het onderhoud daarvan is een meerjarenprogramma opgesteld. Vanaf 2018 wordt er daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Voor het stationsgebied in Bedum bestaan al langer herinrichtingsplannen. Die worden mogelijk in 2017 uitgevoerd. Verder gaan De Vlijt en de Waldadrift volgend jaar op de schop. De riolering wordt dan ook vernieuwd. Er wordt geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de Molenweg in het centrum van Bedum.

De basisscholen in de gemeente worden de komende jaren aardbevingsbestendiger gemaakt. Er is sprake van bouwkundige versterking of (gedeeltelijke) nieuwbouw. De operatie voor de zes scholen in de gemeente kost ongeveer 11 miljoen euro. Bedum draagt daar 1,6 miljoen aan bij. Dat geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

Het college zet daarnaast in op continuering van al uitgezet beleid. Voor de centrumplannen wordt een eerdere bezuiniging ongedaan gemaakt. De komende herindeling met De Marne, Eemsmond en Winsum wordt verder vorm gegeven en de aardbevingsproblematiek blijft ook in 2017 aandacht houden. Het college wil ook verder op de ingeslagen weg van de wijkgerichte aanpak. De functie van dorpencoördinator, die die aanpak vorm geeft, blijft bestaan. Daarvoor is geld vrij gemaakt evenals voor leefbaarheidsprojecten.

Bedum kent een gematigde lokale lastendruk. Dat is dan ook reden voor het college om vast te houden aan een al voorgenomen verhoging van de inkomsten uit de ozb van 6,5 procent. Daartegenover staat echter een verlaging van de afvalstoffenheffing van ruim tien euro voor huishoudens. De stijging van de hondenbelasting en de rioolrechten is zeer bescheiden. Ook de overige tarieven en heffingen stijgen maar beperkt. De totale lastendruk voor een gemiddelde huishouding stijgt komend jaar met minder dan een  procent.

Bezuinigingen zijn volgens wethouder van Financiën Van de Kolk nu niet meer aan de orde: “De afgelopen jaren hebben we de begroting sluitend kunnen houden door een combinatie van ‘snijden in eigen vlees’, kortingen op subsidies en verhoging van belastingen en tarieven. Maar de gemeente kan nog steeds bogen op een hoog voorzieningenniveau. We hebben de tering naar de nering gezet. Ik voorzie nu dat de komende jaren geen nieuwe bezuinigingen hoeven worden doorgevoerd. Maar er blijven wel onzekerheden boven de markt hangen. Denk maar aan de kosten op het gebied van het sociaal domein.”

De gemeenteraad behandelt de begroting voor volgend jaar op 8 en 10 november.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VVV Bedum

Wij stellen voor: B&B Hoogholtje in Onderdendam

In Onderdendam is het prachtige B&B Hoogholtje ingericht. Conny Rietema en Bob Assenberg kochten in 2013 het monumentale huis, die je kunt bereiken via een hoogholtje.
Hoogholtje is het Groningse woord voor een hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen onderdoor te laten passeren. Aan beide zijden bevindt zich een steile trap.

Bij deze B&B is het geweldig genieten op een bijzondere locatie!
‘Er gaat niets boven Groningen: 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen ligt het pittoreske Onderdendam (beschermd dorpsgezicht). Net buiten het dorp, aan de overkant van de Warffumermaar ligt ons rijksmonument met in het voorhuis onze Bed & Breakfast-kamers.’

Aan de waterkant
‘De Bed & Breakfast ligt aan de waterkant en heeft een eigen terras. Hiervandaan ziet u in de zomer de plezierboten voorbijgaan en in de winter schaatst u vanaf de steiger naar Middelstum, Warffum, Winsum of Bedum. Bij ons vindt u rust en ruimte in een kwalitatieve goede en sfeervolle omgeving.
Geen ‘lichtvervuiling’; bij heldere nachten is de sterrenhemel majestueus. In de omgeving kunt u prachtig wandelen en fietsen.’

Voor informatie kunt u contact opnemen:
B&B Hoogholtje
Warffumerweg 16
9959 TG Onderdendam
06 46318305
info@benbhoogholtje.nl
Zie ook www.benbhoogholtje.nl

Klik hier voor de online nieuwsbrief

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mantelzorgers beter geholpen in BMWE-gemeenten

Mantelzorger beter geholpen in BMWE-gemeenten

De BMWE-gemeenten willen mantelzorgers goed ondersteunen. Daarom is de behoefte van mantelzorgers aan hulp en waardering onderzocht. Wethouder gemeente Winsum Marc Verschuren: “Mantelzorgers betekenen veel voor onze gemeenschap. Wij willen ook wat betekenen voor mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken. Een enquête en gesprekken met mantelzorgers leverden  een aantal verbeterpunten en aanvullende acties op voor de gemeenten en de steunpunten mantelzorg. Wanneer wij die verbeteringen hebben doorgevoerd, zijn we er nog niet; ook in de toekomst blijven we toetsen of onze ondersteuning mantelzorgers helpt.”

Mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. Door bijvoorbeeld voor een zieke partner te zorgen, iedere week boodschappen te doen voor een oma of een buurvrouw te helpen bij het opwarmen van de maaltijd. Goede ondersteuning draagt er toe bij dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden en voorkomt overbelasting.

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in hun eigen gemeente. Niet iedereen weet de hulp en het steunpunt te vinden. De gemeenten en steunpunten willen die bekendheid  verbeteren door beter te communiceren en meer samen te werken met organisaties waar mantelzorgers veel komen. Inwoners van Bedum kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in Bedum, tel. 050 – 301 44 65. Inwoners van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen het steunpunt bereiken op het telefoonnummer: 06 – 488 74 339.

Mantelzorgers willen praktische hulp
Veruit de meeste mantelzorgers hebben behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals huishouden, tuinonderhoud of administratie. De gemeente kan ondersteunen met huishoudelijke ondersteuning. De steunpunten kunnen de mantelzorgers helpen  de andere vormen van ondersteuning te organiseren, eventueel met behulp van andere partijen.

Vervangende zorg

Om mantelzorgers te ontlasten, kan de zorgbehoevende gebruik maken van bijvoorbeeld kortdurende opvang of dagbesteding. De BMWE-gemeenten passen de regels voor opvang aan zodat mantelzorgers een aaneengesloten periode op vakantie kunnen. Ook willen de gemeenten zorgen voor laagdrempelige  dagbesteding.

Behoefte aan kennis en contact
Soms heeft de mantelzorger behoefte aan specifieke kennis bijv. over tiltechnieken of de aandoening van de zorgvrager. Voor een deel worden zulke trainingen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast stellen de gemeenten stellen  geld beschikbaar aan de steunpunten om dergelijke trainingen te kunnen organiseren.  Veel mantelzorgers hebben daarnaast behoefte aan onderling contact. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen.  De steunpunten voorzien hierin al gedeeltelijk maar gaan de mogelijkheden voor die contacten verder verbeteren.

Extra blijk van waardering
Mantelzorgers stellen een blijk van waardering op prijs. Ieder jaar wordt voor mantelzorgers al een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Bij wijze van proef ontvangen mantelzorgers daarnaast ook een cadeaubon als blijk van waardering.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verzoamelstee in zwoar weer.

Verzoamelstee kan het niet alleen, wie komt ons helpen!
Het nieuwe seizoen is begonnen, een sprankelend programma ligt klaar voor de Onderdendammers en leuke bezoekers zijn er altijd genoeg. Geen vuiltje aan de lucht lijkt het wel. Niets is minder waar. Het rommelt op twee manieren.

Gezocht één vrijwilliger donderdagochtenden.
Corrie draait nu al twee jaar lang als vast baken de praktische kant. Deur opendraaien, koffiepot aan en de kassa. Ze koopt koeken en bloemetjes voor de gasten en verzorgt de planning voor de uitstapjes. Maar onze Corrie wil graag wat minder. Want, ze doet al zoveel. Dagelijks is ze in het dorpshuis te vinden. Té dagelijks. Dus, we zoeken, met spoed: iemand die wat taken op donderdagen wil overnemen. Hoeft niet iedere donderdag, afspraken maken kan gewoon.
Hans Stoelinga wil ook meedraaien, maar wie nog meer? Jij? Meld je bij Corrie!
corryjan@xs4all.nl

Gezocht twee mensen voor de klankbordgroep
Dan de klankborgroep, de spil van alle activiteiten, visie en financiën. Aafke Huizingh moet helaas vanwege gezondheidsredenen de groep verlaten. Aafke, je bent al in de bloemetjes gezet, maar we danken jou van harte voor al je inzet en wensen je goede gezondheid! Hanneke de Vries is ook tijdelijk wat uit de running vanwege gezondheidsproblemen. Ze doet dus tijdelijk een stapje terug ( lieve Hanneke, beterschap en neem je tijd!). En, hoe moeilijk ze het ook vindt, Inge stopt na de herfstvakantie met haar activiteiten voor de Verzoamelstee. Na alle mooie jaren van genieten, plezier en samenwerken is het tijd voor nieuwigheden in haar vrije tijd. Loslaten dus…

U begrijpt, we zoeken nieuwe leden voor de klankbordgroep. Liefst twee. Mensen die niet perse bij de donderdagochtend aanwezig moeten zijn. Zeker niet iedere keer. Maar mensen die ideeën hebben over het programma, het ouder worden in Onderdendam, ideeën over het inzetten van ICT, mensen met een beetje een hippe blik.

Wie oh wie? Meld je bij Inge Zwerver inge.verzoamelstee@gmail.com

Praktische info donderdagochtenden
We willen de volgende veranderingen doorvoeren voor de donderdagochtenden:

 1. Graag kleingeld mee ( liefst gepast) om de koffie te betalen ( € 1,50 per kopje). Er komt een geldkistje op de ronde stamtoavel en kunt vanaf dit seizoen zélf uw koffie afrekenen!
 2. De koffiepot komt op tafel. Net als thoes. Koffiedrinken en koffieschenken doen we vanaf nu, met elkaar!
 3. Ga je naar huis, schroom niet om je eigen kopje even naar de keuken te brengen. ‘Nait mit lege hand’n noar achtern!’
 4. Soms zijn er extra stoelen nodig. Welke sterke kerels pakken dit op?

EIGEN KRACHT, SAMEN AANPAKKEN!

verzoamelstee-in-zwaar-weer-1

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gemeente Bedum is en blijft schoon

De gemeente Bedum laat jaarlijks onderzoek doen naar de netheid status binnen de gemeente.De uitslag kunt u vinden op onderstaande monitor.

pbschoonmonitor2016

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gastheer/vrouw gezocht voor Verzoamelstee

Gezocht gastheer / gastvrouw!

Onze duizendpoot Corrie Mulder trekt zich na de zomer terug als vaste gastvrouw van de Verzoamelstee. Gelukkig  blijft ze de activiteiten van de Verzoamelstee wel bezoeken én blijft ze lid van de Klankbordgroep. Daarom zoeken wij een nieuwe gastheer of gastvrouw. Uiteraard kunnen dit ook meerdere mensen, zijn die om de beurt de rol vervullen. Het gaat om de volgende verantwoordelijkheden, op de donderdagochtend:

 • Openen en afsluiten dorpshuis (sleutelbewaring in overleg met dorpshuis)
 • Verwarming en lampen aan/ uit
 • Koffie en thee zetten
 • Afrekenen
 • Samen met anderen de boel weer afruimen en afwas in de vaatwasser zetten

Verzoamelstee, dat zijn we samen. Bezoekers mogen zich  ‘thoes’ voelen. Er wordt dan ook van hun verwacht dat ze ( als dit tenminste mogelijk is) meehelpen met; stoelen klaarzetten en opruimen, koffie schenken, afwas opruimen etc. Je hoeft het dus niet alleen te doen!

Aanmelden of meer info? Mail of bel:  Inge Zwerver inge.verzoamelstee@gmail.com of 06- 149 36 0

Klik hier voor de flyer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hartveilig

Op donderdag 25 juni was er weer een hartveilig oefening.

Johannes vd Helm was toevallig aanwezig op de lokatie en maakte een sfeer impressie.

Klik hier voor de foto’s

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen