Gemeente Bedum is en blijft schoon

De gemeente Bedum laat jaarlijks onderzoek doen naar de netheid status binnen de gemeente.De uitslag kunt u vinden op onderstaande monitor.

pbschoonmonitor2016

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gastheer/vrouw gezocht voor Verzoamelstee

Gezocht gastheer / gastvrouw!

Onze duizendpoot Corrie Mulder trekt zich na de zomer terug als vaste gastvrouw van de Verzoamelstee. Gelukkig  blijft ze de activiteiten van de Verzoamelstee wel bezoeken én blijft ze lid van de Klankbordgroep. Daarom zoeken wij een nieuwe gastheer of gastvrouw. Uiteraard kunnen dit ook meerdere mensen, zijn die om de beurt de rol vervullen. Het gaat om de volgende verantwoordelijkheden, op de donderdagochtend:

  • Openen en afsluiten dorpshuis (sleutelbewaring in overleg met dorpshuis)
  • Verwarming en lampen aan/ uit
  • Koffie en thee zetten
  • Afrekenen
  • Samen met anderen de boel weer afruimen en afwas in de vaatwasser zetten

Verzoamelstee, dat zijn we samen. Bezoekers mogen zich  ‘thoes’ voelen. Er wordt dan ook van hun verwacht dat ze ( als dit tenminste mogelijk is) meehelpen met; stoelen klaarzetten en opruimen, koffie schenken, afwas opruimen etc. Je hoeft het dus niet alleen te doen!

Aanmelden of meer info? Mail of bel:  Inge Zwerver inge.verzoamelstee@gmail.com of 06- 149 36 0

Klik hier voor de flyer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hartveilig

Op donderdag 25 juni was er weer een hartveilig oefening.

Johannes vd Helm was toevallig aanwezig op de lokatie en maakte een sfeer impressie.

Klik hier voor de foto’s

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente Bedum

13 mei 2016

 

 

Bouw appartementen ‘De Krijthe’;

BINNENKORT STREMMINGEN MOLENWEG BEDUM

 

Op de hoek van de Molenweg en Boterdiep Wz in Bedum is onlangs begonnen met de bouw van het appartementencomplex  ‘De Krijthe’. In verband met die bouw wordt de Molenweg de komende maanden op bepaalde dagen gedeeltelijk gestemd.

Het gaat om het deel van de weg tussen de Kapelstraat en Boterdiep Wz. Doorgaand verkeer op de Molenweg is dan niet mogelijk. Lijn 61 van QBuzz rijdt op die dagen een andere route door Bedum.

De dagen waarop er stremmingen zijn, staan op de website van de gemeente Bedum. De eerste stremming is op vrijdag 20 mei; de laatste naar verwachting op maandag 18 juli. De middenstand aan het gestremde deel van de Molenweg blijft via andere routes bereikbaar. Omleidingsroutes worden op de dagen van de stremming met borden aangegeven.

Lijn 61 van QBuzz rijdt op de stremmingsdagen een andere route. Bussen rijden via Boterdiep Oz, de Stationsweg en de Wilhelminalaan door Bedum. Op die dagen vervallen de bushaltes aan de Waldadrift, de Schoolstraat en de Molenweg. Op Boterdiep Oz komt een alternatieve halte. Die komt ter hoogte van de splitsing met de Prof. Boermastraat.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente Bedum

23 mei 2016

 

 

GASFABRIEKLOCATIE BEDUM ‘DE KOP VAN NOORD’ GEDOOPT

‘De Kop van Noord’ is de naam van de nieuwe woningbouwlocatie in Bedum. Op het terrein waar vroeger de gemeentelijke gasfabriek stond, verrijzen op termijn in totaal negen vrijstaande en half-vrijstaande woningen. De belangstelling daarvoor lijkt bij voorbaat groot.

Aanvankelijk had woningstichting Wierden en Borgen de locatie tussen Boterdiep WZ en de Wilhelminalaan op het oog. Er zou een appartementencomplex komen. De stichting haakte echter af. Daarop besloot de gemeente de exploitatie van het braakliggende terrein zelf in de hand te nemen. Met ‘De Kop van Noord’ als resultaat.

Wethouder Johannes de Vries van ruimtelijke ordening: “Een prachtige plek om te wonen, natuurlijk. Met een perfecte ontsluiting en zo ongeveer aan het Boterdiep.” Vorige week hield de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. “Een flink oploop”, zegt De Vries. “Er bleek grote animo voor wonen op die unieke locatie.”

Kopers van een kavel moeten rekening houden met een aantal beperkingen. De grond is gesaneerd en daarom is het gebruik van geschroefde funderingspalen weliswaar toegestaan maar vereist extra toezicht. “Met zulke palen wordt vervuilde grond naar boven gestuwd. De afvoer daarvan vereist aandacht. Overigens zijn de kosten daarvan voor de gemeente”,  zegt de wethouder.

Ook moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een gastransportstation en een gasleiding, die parallel aan de Wilhelminalaan loopt. “Maar die beperkingen zijn prima te overzien”, stelt Johannes de Vries. “Er staat ook wat tegenover: we staan andere bouwmaterialen, hout bijvoorbeeld,  en andere bouwmethodes toe. Hiermee spelen we in op de vraag naar aardbevingsbestendiger bouwen. Zo bieden we de kopers meer speelruimte.”

De procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels in gang gezet. Verwacht wordt dat die procedure eind dit jaar is afgerond. Belangstellenden voor een kavel kunnen zich melden bij de gemeente. Ze worden van de verdere gang van zaken op de hoogte gehouden.  De verkoop van de kavels start later dit jaar, na vaststelling van het bestemmingsplan. Kenders Bouw uit Bedum realiseert er vier half-vrijstaande woningen.

De naam van het plan verwijst naar de ligging van de locatie, met  een knipoog naar een wijk van Rotterdam: ‘Kop van Zuid’. Zo heet een nieuw stadsdeel op de zuidoever van de Nieuwe Maas, tegenover het stadscentrum.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorgt U voor iemand ?

Zorgt u voor iemand in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond? Bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner, of doet u iedere week boodschappen voor uw oma of helpt u uw buurvrouw bij het opwarmen van haar maaltijd? Doet u dat onbetaald en voor een periode van drie maanden of langer? En kunt u daarbij wel of juist geen ondersteuning gebruiken? Geef uw mening via https://www.bedum.nl/hoe_helpen_wij_u_te_helpen_/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Winkelopenstelling gemeente Bedum

COLLEGE BEDUM STAAT WINKELOPENSTELLING OP AANTAL FEESTDAGEN TOE

Op verzoek van een aantal Bedumer ondernemers heeft het college van burgemeester en wethouders besloten winkelopenstelling op een aantal feestdagen in 2016 toe te staan. Het gaat om Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag  en Tweede Kerstdag. Het college maakt gebruik van een vrijstellingsmogelijkheid in de ‘Verordening winkeltijden Bedum 2012’.

Vanuit de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en door  een aantal winkeliers wordt er op aangedrongen de verplichte winkelsluiting op zondagen in Bedum los te laten. Een beslissing daarover is aan de gemeenteraad. Die zal dat verzoek toetsen aan de  verordening en het bestuursprogramma voor 2014-2018.

De BvgB kaartte de kwestie van de openstelling op zondag begin dit jaar aan bij monde van voorzitter Jakob Roorda. Hij meldde tijdens de gezamenlijke nieuwjaarvisite van BvgB en gemeente nader onderzoek naar de behoefte onder zijn achterban te willen doen. Dat onderzoek wees uit dat een deel van de leden van de ondernemersvereniging en niet aangesloten winkeliers de vrijheid wil om te bepalen of de zaak op zondag wordt opengesteld. Een ander deel van de ondernemers wil om uiteenlopende redenen geen openstelling op zondag.

Het is dus aan de gemeenteraad om al dan niet voor openstelling op zondag te kiezen. Het college wijst de verzoekers daar in een brief op. Verwacht wordt dat de kwestie nog voor de komende zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Groen licht van de verzoamelstee voor Dorpsondersteuner

 

Bezoekers Verzoamelstee geven groen licht voor Plan Dorpsondersteuner

Op donderdag 7 april stond de druk bezochte Verzoamelstee-ochtend in teken van een nieuw plan, Plan Dorpsondersteuner. Dit plan is een initiatief van Dorpshuis & Verzoamelstee. De initiatiefnemers zijn Bert Helmholt, Anka Hoven en Inge Zwerver.

Woonbevinden

Een Dorpsondersteuner is een professional, in dienst is van het dorp zelf. Het plan  speelt in op de veranderingen in de zorg en maatschappij. Het plan vergroot  de samenredzaamheid van ons dorp en daarmee de eigen kracht van onze dorpsbewoners. Ook de mensen  die tijdelijk of blijvend niet alles alleen kunnen doen om zelfstandig te blijven wonen. We willen graag dat wonen in Onderdendam voor iedereen, jong én oud, voldoet aan veilig (zelfstandig) wonen en aan welbevinden. We noemen dit met een knipoog, woonbevinden. De Dorpsondersteuner is hét aanspreekpunt voor dorpsgenoten, verbindt mensen en partijen aan elkaar én is de ogen en het oren van het dorp. Voor ons dorp willen we de Dorpsondersteuner inzetten op twee pijlers: Zorgzame Zaken en Dorpse Zaken.

20160407_113013

Zorgzame Zaken

Bij Zorgzame zaken kun je denken aan het verbinden van vraag en aanbod rond ondersteuning in het dagelijkse leven ( kleine klusjes, vervoer, een bezoekje etc), maar ook kan de Dorpsondersteuner mensen de weg wijzen in het zorglandschap. De Dorpsondersteuner  ondersteunt waar gewenst bij contacten met dorpsgenoten, maar ook met de professionele zorg, denk aan de huisarts of de Wmo-consulente. Een betrouwbaar luisterend oor kan in veel gevallen al genoeg zijn, het kan iemand het gevoel geven dat hij of zij er niet alleen voor staat.  Ook kan de Dorpsondersteuner iets doen met signalen die hij of zij opvangt in het dorp. De dorpsondersteuner enthousiasmeert dorpsbewoners voor het nemen van eigen initiatief rond het zorgen voor elkaar. Denk aan een baby-café, een repaircafé  of activiteiten van én voor de jeugd. Zorgzame Zaken gaat immers om dorpsgenoten van 0-100 jaar.

 

 

Dorpse Zaken

Bij deze pijler van de Dorpsondersteuner kun je denken aan de vrijwilligerscoördinatie van het dorpshuis, maar ook andere initiatieven en activiteiten.  De Dorpsondersteuner neemt niets over, maar kan dorpsbewoners  begeleiden bij nieuwe ideeën, kan meedenken en helpen bij het schrijven van een plan, bij het verzoamelen van nieuwe vrijwilligers of bij het aantrekken van subsidiegelden.

Meedenken & praten?

Op 12 mei is er een Dorpsvisie avond ( zie elders in dit blad). Plan Dorpsondersteuner heeft een eigen werkgroep. Op deze avond vertellen we meer over het plan én kun je met ons meedenken en praten! Warm welkom om aan te schuiven bij onze werkgroep dus! Na 12 mei gaan we met alle input die we vanuit het dorp hebben verzoameld ( Verzoamelstee + Dorpsvisie) bezig om een definitief plan op te stellen en gaan we deze delen met het dorp, de gemeente en enkele  betrokken zorgaanbieders ( huisarts, thuiszorg etc). Wil je op de hoogte blijven van dit plan? Houd dan het Nijsjoagertje in de gaten, www.onderdendam.com én de Facebookpagina van de Verzoamelstee. Op deze plekken houden we je op de hoogte.

Mailen kan ook: inge.verzoamelstee@gmail.com

Bert Helmholt, Anka Hoven en Inge Zwerver

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

ALV het NUT 22 April 2016

22 April is de Algemene Leden Vergadering van het nut.

Klik op onderstaande link voor de agenda

ALV2016 _2_

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tijdelijke school Bedum

Hierbij een impressie van de tijdelijke school in Bedum.

 

impressie tijdelijke school

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen