VVV Bedum

Wij stellen voor: B&B Hoogholtje in Onderdendam

In Onderdendam is het prachtige B&B Hoogholtje ingericht. Conny Rietema en Bob Assenberg kochten in 2013 het monumentale huis, die je kunt bereiken via een hoogholtje.
Hoogholtje is het Groningse woord voor een hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen onderdoor te laten passeren. Aan beide zijden bevindt zich een steile trap.

Bij deze B&B is het geweldig genieten op een bijzondere locatie!
‘Er gaat niets boven Groningen: 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen ligt het pittoreske Onderdendam (beschermd dorpsgezicht). Net buiten het dorp, aan de overkant van de Warffumermaar ligt ons rijksmonument met in het voorhuis onze Bed & Breakfast-kamers.’

Aan de waterkant
‘De Bed & Breakfast ligt aan de waterkant en heeft een eigen terras. Hiervandaan ziet u in de zomer de plezierboten voorbijgaan en in de winter schaatst u vanaf de steiger naar Middelstum, Warffum, Winsum of Bedum. Bij ons vindt u rust en ruimte in een kwalitatieve goede en sfeervolle omgeving.
Geen ‘lichtvervuiling’; bij heldere nachten is de sterrenhemel majestueus. In de omgeving kunt u prachtig wandelen en fietsen.’

Voor informatie kunt u contact opnemen:
B&B Hoogholtje
Warffumerweg 16
9959 TG Onderdendam
06 46318305
info@benbhoogholtje.nl
Zie ook www.benbhoogholtje.nl

Klik hier voor de online nieuwsbrief

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mantelzorgers beter geholpen in BMWE-gemeenten

Mantelzorger beter geholpen in BMWE-gemeenten

De BMWE-gemeenten willen mantelzorgers goed ondersteunen. Daarom is de behoefte van mantelzorgers aan hulp en waardering onderzocht. Wethouder gemeente Winsum Marc Verschuren: “Mantelzorgers betekenen veel voor onze gemeenschap. Wij willen ook wat betekenen voor mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken. Een enquête en gesprekken met mantelzorgers leverden  een aantal verbeterpunten en aanvullende acties op voor de gemeenten en de steunpunten mantelzorg. Wanneer wij die verbeteringen hebben doorgevoerd, zijn we er nog niet; ook in de toekomst blijven we toetsen of onze ondersteuning mantelzorgers helpt.”

Mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste. Door bijvoorbeeld voor een zieke partner te zorgen, iedere week boodschappen te doen voor een oma of een buurvrouw te helpen bij het opwarmen van de maaltijd. Goede ondersteuning draagt er toe bij dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden en voorkomt overbelasting.

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in hun eigen gemeente. Niet iedereen weet de hulp en het steunpunt te vinden. De gemeenten en steunpunten willen die bekendheid  verbeteren door beter te communiceren en meer samen te werken met organisaties waar mantelzorgers veel komen. Inwoners van Bedum kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in Bedum, tel. 050 – 301 44 65. Inwoners van de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond kunnen het steunpunt bereiken op het telefoonnummer: 06 – 488 74 339.

Mantelzorgers willen praktische hulp
Veruit de meeste mantelzorgers hebben behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals huishouden, tuinonderhoud of administratie. De gemeente kan ondersteunen met huishoudelijke ondersteuning. De steunpunten kunnen de mantelzorgers helpen  de andere vormen van ondersteuning te organiseren, eventueel met behulp van andere partijen.

Vervangende zorg

Om mantelzorgers te ontlasten, kan de zorgbehoevende gebruik maken van bijvoorbeeld kortdurende opvang of dagbesteding. De BMWE-gemeenten passen de regels voor opvang aan zodat mantelzorgers een aaneengesloten periode op vakantie kunnen. Ook willen de gemeenten zorgen voor laagdrempelige  dagbesteding.

Behoefte aan kennis en contact
Soms heeft de mantelzorger behoefte aan specifieke kennis bijv. over tiltechnieken of de aandoening van de zorgvrager. Voor een deel worden zulke trainingen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast stellen de gemeenten stellen  geld beschikbaar aan de steunpunten om dergelijke trainingen te kunnen organiseren.  Veel mantelzorgers hebben daarnaast behoefte aan onderling contact. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen.  De steunpunten voorzien hierin al gedeeltelijk maar gaan de mogelijkheden voor die contacten verder verbeteren.

Extra blijk van waardering
Mantelzorgers stellen een blijk van waardering op prijs. Ieder jaar wordt voor mantelzorgers al een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Bij wijze van proef ontvangen mantelzorgers daarnaast ook een cadeaubon als blijk van waardering.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verzoamelstee in zwoar weer.

Verzoamelstee kan het niet alleen, wie komt ons helpen!
Het nieuwe seizoen is begonnen, een sprankelend programma ligt klaar voor de Onderdendammers en leuke bezoekers zijn er altijd genoeg. Geen vuiltje aan de lucht lijkt het wel. Niets is minder waar. Het rommelt op twee manieren.

Gezocht één vrijwilliger donderdagochtenden.
Corrie draait nu al twee jaar lang als vast baken de praktische kant. Deur opendraaien, koffiepot aan en de kassa. Ze koopt koeken en bloemetjes voor de gasten en verzorgt de planning voor de uitstapjes. Maar onze Corrie wil graag wat minder. Want, ze doet al zoveel. Dagelijks is ze in het dorpshuis te vinden. Té dagelijks. Dus, we zoeken, met spoed: iemand die wat taken op donderdagen wil overnemen. Hoeft niet iedere donderdag, afspraken maken kan gewoon.
Hans Stoelinga wil ook meedraaien, maar wie nog meer? Jij? Meld je bij Corrie!
corryjan@xs4all.nl

Gezocht twee mensen voor de klankbordgroep
Dan de klankborgroep, de spil van alle activiteiten, visie en financiën. Aafke Huizingh moet helaas vanwege gezondheidsredenen de groep verlaten. Aafke, je bent al in de bloemetjes gezet, maar we danken jou van harte voor al je inzet en wensen je goede gezondheid! Hanneke de Vries is ook tijdelijk wat uit de running vanwege gezondheidsproblemen. Ze doet dus tijdelijk een stapje terug ( lieve Hanneke, beterschap en neem je tijd!). En, hoe moeilijk ze het ook vindt, Inge stopt na de herfstvakantie met haar activiteiten voor de Verzoamelstee. Na alle mooie jaren van genieten, plezier en samenwerken is het tijd voor nieuwigheden in haar vrije tijd. Loslaten dus…

U begrijpt, we zoeken nieuwe leden voor de klankbordgroep. Liefst twee. Mensen die niet perse bij de donderdagochtend aanwezig moeten zijn. Zeker niet iedere keer. Maar mensen die ideeën hebben over het programma, het ouder worden in Onderdendam, ideeën over het inzetten van ICT, mensen met een beetje een hippe blik.

Wie oh wie? Meld je bij Inge Zwerver inge.verzoamelstee@gmail.com

Praktische info donderdagochtenden
We willen de volgende veranderingen doorvoeren voor de donderdagochtenden:

  1. Graag kleingeld mee ( liefst gepast) om de koffie te betalen ( € 1,50 per kopje). Er komt een geldkistje op de ronde stamtoavel en kunt vanaf dit seizoen zélf uw koffie afrekenen!
  2. De koffiepot komt op tafel. Net als thoes. Koffiedrinken en koffieschenken doen we vanaf nu, met elkaar!
  3. Ga je naar huis, schroom niet om je eigen kopje even naar de keuken te brengen. ‘Nait mit lege hand’n noar achtern!’
  4. Soms zijn er extra stoelen nodig. Welke sterke kerels pakken dit op?

EIGEN KRACHT, SAMEN AANPAKKEN!

verzoamelstee-in-zwaar-weer-1

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gemeente Bedum is en blijft schoon

De gemeente Bedum laat jaarlijks onderzoek doen naar de netheid status binnen de gemeente.De uitslag kunt u vinden op onderstaande monitor.

pbschoonmonitor2016

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gastheer/vrouw gezocht voor Verzoamelstee

Gezocht gastheer / gastvrouw!

Onze duizendpoot Corrie Mulder trekt zich na de zomer terug als vaste gastvrouw van de Verzoamelstee. Gelukkig  blijft ze de activiteiten van de Verzoamelstee wel bezoeken én blijft ze lid van de Klankbordgroep. Daarom zoeken wij een nieuwe gastheer of gastvrouw. Uiteraard kunnen dit ook meerdere mensen, zijn die om de beurt de rol vervullen. Het gaat om de volgende verantwoordelijkheden, op de donderdagochtend:

  • Openen en afsluiten dorpshuis (sleutelbewaring in overleg met dorpshuis)
  • Verwarming en lampen aan/ uit
  • Koffie en thee zetten
  • Afrekenen
  • Samen met anderen de boel weer afruimen en afwas in de vaatwasser zetten

Verzoamelstee, dat zijn we samen. Bezoekers mogen zich  ‘thoes’ voelen. Er wordt dan ook van hun verwacht dat ze ( als dit tenminste mogelijk is) meehelpen met; stoelen klaarzetten en opruimen, koffie schenken, afwas opruimen etc. Je hoeft het dus niet alleen te doen!

Aanmelden of meer info? Mail of bel:  Inge Zwerver inge.verzoamelstee@gmail.com of 06- 149 36 0

Klik hier voor de flyer

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hartveilig

Op donderdag 25 juni was er weer een hartveilig oefening.

Johannes vd Helm was toevallig aanwezig op de lokatie en maakte een sfeer impressie.

Klik hier voor de foto’s

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente Bedum

13 mei 2016

 

 

Bouw appartementen ‘De Krijthe’;

BINNENKORT STREMMINGEN MOLENWEG BEDUM

 

Op de hoek van de Molenweg en Boterdiep Wz in Bedum is onlangs begonnen met de bouw van het appartementencomplex  ‘De Krijthe’. In verband met die bouw wordt de Molenweg de komende maanden op bepaalde dagen gedeeltelijk gestemd.

Het gaat om het deel van de weg tussen de Kapelstraat en Boterdiep Wz. Doorgaand verkeer op de Molenweg is dan niet mogelijk. Lijn 61 van QBuzz rijdt op die dagen een andere route door Bedum.

De dagen waarop er stremmingen zijn, staan op de website van de gemeente Bedum. De eerste stremming is op vrijdag 20 mei; de laatste naar verwachting op maandag 18 juli. De middenstand aan het gestremde deel van de Molenweg blijft via andere routes bereikbaar. Omleidingsroutes worden op de dagen van de stremming met borden aangegeven.

Lijn 61 van QBuzz rijdt op de stremmingsdagen een andere route. Bussen rijden via Boterdiep Oz, de Stationsweg en de Wilhelminalaan door Bedum. Op die dagen vervallen de bushaltes aan de Waldadrift, de Schoolstraat en de Molenweg. Op Boterdiep Oz komt een alternatieve halte. Die komt ter hoogte van de splitsing met de Prof. Boermastraat.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuws van de gemeente Bedum

23 mei 2016

 

 

GASFABRIEKLOCATIE BEDUM ‘DE KOP VAN NOORD’ GEDOOPT

‘De Kop van Noord’ is de naam van de nieuwe woningbouwlocatie in Bedum. Op het terrein waar vroeger de gemeentelijke gasfabriek stond, verrijzen op termijn in totaal negen vrijstaande en half-vrijstaande woningen. De belangstelling daarvoor lijkt bij voorbaat groot.

Aanvankelijk had woningstichting Wierden en Borgen de locatie tussen Boterdiep WZ en de Wilhelminalaan op het oog. Er zou een appartementencomplex komen. De stichting haakte echter af. Daarop besloot de gemeente de exploitatie van het braakliggende terrein zelf in de hand te nemen. Met ‘De Kop van Noord’ als resultaat.

Wethouder Johannes de Vries van ruimtelijke ordening: “Een prachtige plek om te wonen, natuurlijk. Met een perfecte ontsluiting en zo ongeveer aan het Boterdiep.” Vorige week hield de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. “Een flink oploop”, zegt De Vries. “Er bleek grote animo voor wonen op die unieke locatie.”

Kopers van een kavel moeten rekening houden met een aantal beperkingen. De grond is gesaneerd en daarom is het gebruik van geschroefde funderingspalen weliswaar toegestaan maar vereist extra toezicht. “Met zulke palen wordt vervuilde grond naar boven gestuwd. De afvoer daarvan vereist aandacht. Overigens zijn de kosten daarvan voor de gemeente”,  zegt de wethouder.

Ook moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een gastransportstation en een gasleiding, die parallel aan de Wilhelminalaan loopt. “Maar die beperkingen zijn prima te overzien”, stelt Johannes de Vries. “Er staat ook wat tegenover: we staan andere bouwmaterialen, hout bijvoorbeeld,  en andere bouwmethodes toe. Hiermee spelen we in op de vraag naar aardbevingsbestendiger bouwen. Zo bieden we de kopers meer speelruimte.”

De procedure voor het bestemmingsplan is inmiddels in gang gezet. Verwacht wordt dat die procedure eind dit jaar is afgerond. Belangstellenden voor een kavel kunnen zich melden bij de gemeente. Ze worden van de verdere gang van zaken op de hoogte gehouden.  De verkoop van de kavels start later dit jaar, na vaststelling van het bestemmingsplan. Kenders Bouw uit Bedum realiseert er vier half-vrijstaande woningen.

De naam van het plan verwijst naar de ligging van de locatie, met  een knipoog naar een wijk van Rotterdam: ‘Kop van Zuid’. Zo heet een nieuw stadsdeel op de zuidoever van de Nieuwe Maas, tegenover het stadscentrum.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorgt U voor iemand ?

Zorgt u voor iemand in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond? Bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner, of doet u iedere week boodschappen voor uw oma of helpt u uw buurvrouw bij het opwarmen van haar maaltijd? Doet u dat onbetaald en voor een periode van drie maanden of langer? En kunt u daarbij wel of juist geen ondersteuning gebruiken? Geef uw mening via https://www.bedum.nl/hoe_helpen_wij_u_te_helpen_/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Winkelopenstelling gemeente Bedum

COLLEGE BEDUM STAAT WINKELOPENSTELLING OP AANTAL FEESTDAGEN TOE

Op verzoek van een aantal Bedumer ondernemers heeft het college van burgemeester en wethouders besloten winkelopenstelling op een aantal feestdagen in 2016 toe te staan. Het gaat om Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag  en Tweede Kerstdag. Het college maakt gebruik van een vrijstellingsmogelijkheid in de ‘Verordening winkeltijden Bedum 2012’.

Vanuit de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en door  een aantal winkeliers wordt er op aangedrongen de verplichte winkelsluiting op zondagen in Bedum los te laten. Een beslissing daarover is aan de gemeenteraad. Die zal dat verzoek toetsen aan de  verordening en het bestuursprogramma voor 2014-2018.

De BvgB kaartte de kwestie van de openstelling op zondag begin dit jaar aan bij monde van voorzitter Jakob Roorda. Hij meldde tijdens de gezamenlijke nieuwjaarvisite van BvgB en gemeente nader onderzoek naar de behoefte onder zijn achterban te willen doen. Dat onderzoek wees uit dat een deel van de leden van de ondernemersvereniging en niet aangesloten winkeliers de vrijheid wil om te bepalen of de zaak op zondag wordt opengesteld. Een ander deel van de ondernemers wil om uiteenlopende redenen geen openstelling op zondag.

Het is dus aan de gemeenteraad om al dan niet voor openstelling op zondag te kiezen. Het college wijst de verzoekers daar in een brief op. Verwacht wordt dat de kwestie nog voor de komende zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen