Geschiedenis

‘Veel is over de vroege historie van Onderdendam niet bekend. Wel is er al in 1252 de eerste aanwijzing voor het bestaan van Onderdendam. In de Keuren van Hunsingo (regels m.b.t. de rechtspraak) van dat jaar wordt het aangeduid met de naam Uldernadomme. De tekst is in het Oud-Fries opgesteld. Volgens dr W de Vries in zijn boek Groninger plaatsnamen is deze naam ontstaan, omdat het gebied rond Onderdendam in 1252 drassig was. Ook het woordenboek van van Dale geeft voor “onland” drassig land’. Het hedendaagse Fries kent onlan, unlan. “Ulland” in het Oud-Fries liet “ullanders” ontstaan, wat onlanders (bewoners van het onland) betekent. Ullanderena betekent ‘van de onlanders’.

Dit citaat komt uit het eerste hoofdstuk “Onderdendam door de eeuwen heen” van het boek “ONDERDENDAM, 200 jaar leven met het NUT”. Het hoofdstuk is geschreven door Aart Brakema, de helaas veel te vroeg overleden inwoner van Onderdendam, die een gepassioneerde belangstelling had voor alles wat met het dorp Onderdendam te maken had en die belangstelling omzette in vele feiten op papier en vooral ook te fotograferen en foto’s te verzamelen.

Het hoofdstuk verhaalt verder de ontwikkeling van centrale plek op het Hogeland in de periode van scheepvaartvervoer tot het rustige, maar nog steeds prachtige forensendorp, dat het nu nog steeds is.

Voor hen, die meer willen weten over de ontstaansgeschiedenis van ons boeiende dorp, kan ik het eerdergenoemde boek van harte aanbevelen.(Uitgave Profiel Uitgeverij, Postbus 7, 9780 AA Bedum, tel 050-3012144) Het boek is verrijkt met vele historische foto’s, die zeer de moeite waard zijn te bekijken. Mocht u het boek niet meer kunnen kopen c.q. lenen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om via de website www.aartbrakema.nl aan de hand van de vele foto’s van Onderdendam een indruk krijgen van de ontstaansgeschiedenis van het dorp.
Daarnaast kunt u de geschiedenis van Onderdendam ook lezen op de website van de Historische Vereniging te Bedum.