Groen licht van de verzoamelstee voor Dorpsondersteuner

 

Bezoekers Verzoamelstee geven groen licht voor Plan Dorpsondersteuner

Op donderdag 7 april stond de druk bezochte Verzoamelstee-ochtend in teken van een nieuw plan, Plan Dorpsondersteuner. Dit plan is een initiatief van Dorpshuis & Verzoamelstee. De initiatiefnemers zijn Bert Helmholt, Anka Hoven en Inge Zwerver.

Woonbevinden

Een Dorpsondersteuner is een professional, in dienst is van het dorp zelf. Het plan  speelt in op de veranderingen in de zorg en maatschappij. Het plan vergroot  de samenredzaamheid van ons dorp en daarmee de eigen kracht van onze dorpsbewoners. Ook de mensen  die tijdelijk of blijvend niet alles alleen kunnen doen om zelfstandig te blijven wonen. We willen graag dat wonen in Onderdendam voor iedereen, jong én oud, voldoet aan veilig (zelfstandig) wonen en aan welbevinden. We noemen dit met een knipoog, woonbevinden. De Dorpsondersteuner is hét aanspreekpunt voor dorpsgenoten, verbindt mensen en partijen aan elkaar én is de ogen en het oren van het dorp. Voor ons dorp willen we de Dorpsondersteuner inzetten op twee pijlers: Zorgzame Zaken en Dorpse Zaken.

20160407_113013

Zorgzame Zaken

Bij Zorgzame zaken kun je denken aan het verbinden van vraag en aanbod rond ondersteuning in het dagelijkse leven ( kleine klusjes, vervoer, een bezoekje etc), maar ook kan de Dorpsondersteuner mensen de weg wijzen in het zorglandschap. De Dorpsondersteuner  ondersteunt waar gewenst bij contacten met dorpsgenoten, maar ook met de professionele zorg, denk aan de huisarts of de Wmo-consulente. Een betrouwbaar luisterend oor kan in veel gevallen al genoeg zijn, het kan iemand het gevoel geven dat hij of zij er niet alleen voor staat.  Ook kan de Dorpsondersteuner iets doen met signalen die hij of zij opvangt in het dorp. De dorpsondersteuner enthousiasmeert dorpsbewoners voor het nemen van eigen initiatief rond het zorgen voor elkaar. Denk aan een baby-café, een repaircafé  of activiteiten van én voor de jeugd. Zorgzame Zaken gaat immers om dorpsgenoten van 0-100 jaar.

 

 

Dorpse Zaken

Bij deze pijler van de Dorpsondersteuner kun je denken aan de vrijwilligerscoördinatie van het dorpshuis, maar ook andere initiatieven en activiteiten.  De Dorpsondersteuner neemt niets over, maar kan dorpsbewoners  begeleiden bij nieuwe ideeën, kan meedenken en helpen bij het schrijven van een plan, bij het verzoamelen van nieuwe vrijwilligers of bij het aantrekken van subsidiegelden.

Meedenken & praten?

Op 12 mei is er een Dorpsvisie avond ( zie elders in dit blad). Plan Dorpsondersteuner heeft een eigen werkgroep. Op deze avond vertellen we meer over het plan én kun je met ons meedenken en praten! Warm welkom om aan te schuiven bij onze werkgroep dus! Na 12 mei gaan we met alle input die we vanuit het dorp hebben verzoameld ( Verzoamelstee + Dorpsvisie) bezig om een definitief plan op te stellen en gaan we deze delen met het dorp, de gemeente en enkele  betrokken zorgaanbieders ( huisarts, thuiszorg etc). Wil je op de hoogte blijven van dit plan? Houd dan het Nijsjoagertje in de gaten, www.onderdendam.com én de Facebookpagina van de Verzoamelstee. Op deze plekken houden we je op de hoogte.

Mailen kan ook: inge.verzoamelstee@gmail.com

Bert Helmholt, Anka Hoven en Inge Zwerver

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.