Mediaproject

Mediaproject

 

De NAM heeft in het kader van haar Leefbaarheid-programma gevraagd plannen in te dienen voor Mediaprojecten over Groningen. Onderdendam heeft ook een project ingediend. De mensen die op de eerste voorlichtingsavond van de werkgroep ZOO! Waren hebben al even kennis kunnen maken met Remy Vlek, de documentaire maker die een documentaire wil maken waarin de mensen in Onderdendam centraal staan.

Op de het NAM-Platform (http://www.namplatform.nl/nieuws-en-projecten/projecten/verkiezing-mediaprojecten.html) kunt een de plannen bekijken en stemmen. Stem en vooral op Onderdendam. En deel dit met zoveel mogelijk mensen, dat maakt de kans dat we het project ook kunnen uitvoeren groter!

Onderstaande tekst staat te lezen op het NAM-plaform:

 

Onderdendam: voorbeelddorp na de aardbevingsschade

 

De Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam wil samen met de documentairefilmer Remy Vlek een portret van het dorp Onderdendam en haar bewoners maken tegen de achtergrond van de aardbevingsschade, de beleving daarvan door de bewoners, de krimp van het dorp, de vergrijzing. Wij willen verslag doen van het zoeken door de bewoners naar een nieuw perspectief voor Onderdendam in de toekomst gelet op al deze dilemma’s. De film wordt gemaakt naar aanleiding van de ontwikkeling van een dorpsvisie waarin de bewoners samen met stedenbouwkundige Enno Zuidema een brede dorpsvernieuwing nastreven: dus niet alleen herstel van aardbevingsschade, maar ook werken aan verbetering van de leefbaarheid, van zoeken naar een alternatieve energiehuishouding, revitalisering van leegstaande gebouwen.

 

Bijzonder is dat deze actie plaats vindt vanuit de bewoners zelf, het laat zien hoe de bewoners begaan zijn met de toekomst van hun dorp en hoe graag ze hier willen blijven wonen en genieten van het Groninger land. Dit is inmiddels ook opgemerkt door de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, die Onderdendam met name noemt in zijn meerjarenplan.

 

Stem op ons plan, omdat het de mogelijkheid biedt te laten zien hoe mooi het wonen in Groningen is, hoe mooi het wonen in een dorp is en hoe mooi het is om samen hiervoor plannen te maken.

 

Namens de werkgroep ZOO!

Dethmer Jonkhoff

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.