Plannen nieuwe poederfabriek vallen niet in goede aarde

Klik hier voor de ingezonden brief in Dvhn

 

Melkpoederfabriek vernietigt landschap

‘Zo ga je niet om met erfgoed, landschap en ruimte’

Een schets van de toekomstige situatie in Bedum.

Dethmer Jonkhoff

Een groep inwoners van Onderdendam is mordicus tegen de plannen voor de bouw van een hoge melkpoederfabriek in Bedum. De omgeving wordt voor jaren verpest.

Het is een onzalig plan. De bouw van een 50 meter hoge melkpoederfabriek precies boven de loop van het Boterdiep in Bedum, die de zichtas tussen Onderdendam en Bedum gaat verpesten. Provincie, gemeente Bedum en FrieslandCampina hebben in maart 2015 een intentieverklaring getekend. Negatieve adviezen werden genegeerd en de inwoners worden verhullend geïnformeerd en gecompenseerd met schaamgroen. Zo ga je niet om met erfgoed, landschap en ruimte. Dit plan moet van tafel!

In het Dagblad van het Noorden van 2 januari schreef Fons van Wanroij over het nieuwe bovengrondse tracé van de 380 KV-lijn ten noorden van Bedum met passie over de waarde van het landschap (‘Verkwansel Groningen niet voor een paar rotcenten’). Een citaat: ‘Eigenlijk is het indrukwekkendste onderdeel van het Groninger land de lucht: de lucht en de wolken zijn een wezenlijk onderdeel van het landschap. Zo’n gave horizon treft u steeds minder aan in Nederland.’ Wij kunnen, als betrokken inwoners van Onderdendam, dit pleidooi van harte onderschrijven. In ons dorp is het de combinatie van vier waterwegen, de karakteristieke bebouwing met 29 monumenten, de weidsheid van het omringende weidelandschap die deze plek zo bijzonder maakt. Het is een strategische plek met vergezichten over het water.

Dat zicht loopt echter ernstig gevaar. Zuivelconcern FrieslandCampina wil de kaasfabriek in Bedum uitbreiden met een 50 meter hoge melkpoederfabriek. Laten we vooropstellen: we zijn niet tegen de uitbreiding van het zuivelpark. Waar we wel tegen zijn is de locatie en de hoogte van de fabriek en op de manier waarop dit plan tot stand kwam.

De bouw van het nieuwe industriecomplex is voorzien op een plek ten oosten van de bestaande fabriek. Het Boterdiep zou verlegd moeten worden. Dit betekent een aantasting van een waterweg die hier al een kleine vierhonderd jaar ligt en met recht tot het historisch watererfgoed van Groningen gerekend mag worden.

Bovendien komt de toren hiermee precies op de landschappelijke ruggengraat tussen Onderdendam en de scheve Walfridustoren te liggen. Deze zichtlijn is niet toevallig, maar zo ontworpen rond het jaar 1625 over een bestaande priel. Ook vanuit andere windrichtingen is de fabriekstoren straks van heinde en verre te zien. Voor een gemeente die zich profileert als de ‘Poort van Hoogeland’ is dat uiteraard een aanfluiting.

Dan over de totstandkoming. De provincie Groningen, gemeente Bedum en FrieslandCampina hebben op 15 maart 2015 een intentie-overeenkomst gesloten voor de uitbreiding van het zuivelpark. Daarbij legden de bestuurders zwaarwegende negatieve adviezen naast zich neer, zoals dat van erfgoedorganisatie Libau. Het plan moest er gewoon komen. In de afwegingen is voorrang verleend aan werkgelegenheid, met onvoldoende oog voor wat dit gebied waardevol maakt om er te wonen en recreëren: erfgoed, landschap en ruimte.

Wat ons bovenal steekt, is dat de dorpsgemeenschap van Onderdendam – met hulp van provincie en gemeente – de afgelopen jaren volop inzet heeft getoond om een eigen koers naar de toekomst te ontwikkelen. Deze werd vastgelegd in een ambitieuze Dorpsvisie ZOO!, waarvoor binnen en buiten de provincie veel waardering bestaat. De Dorpsvisie staat voor een aanpak waarin we samenwerken in het dorp en het buitengebied.

Ons pleidooi richt zich daarom tot de bestuurders van de provincie Groningen, de gemeente Bedum, het waterschap Noorderzijlvest en CampinaFriesland: keer op uw schreden terug! Zeg nee tegen dit onzalige plan. Zorg dat het draagvlak voor de melkveehouders in stand blijft in ons kwetsbare landschap. De aardbevingsproblematiek vormt al een ernstige bedreiging voor erfgoed en woongenot en aardbevingen waren geen bestuurlijke keuze. Dit project is wél een keuze.

Welke bestuurder wil het op zijn of haar naam schrijven om voor minstens 50 jaar het landschap van Groningen zo aan te tasten?

Dethmer Jonkhoff, namens Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam, Jan ’t Mannetje, Lolke Weegenaar, Kees Willemen zijn inwoners van Onderdendam

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.