Biljarten

Onderdendam kent nog steeds 2 biljartverenigingen. ooit waren het er 4, maar helaas lijkt de edele sport slechts mensen van een zekere leeftijd aan te trekken. De aanwas van jongeren stagneert wat. Aan de andere kant kent het dorpshuis maar één biljart en kost het gauw een hele avond om 5 partijen te spelen.

Op maandagavond van begin oktober tot eind april speelt biljartvereniging Onderdendam haar wedstrijden in het dorpshuis. Aantal leden 8. Aanvang telkens om 19:30 u. Contactpersoon voor deze vereniging is Dethmer Jonkhoff 050-3049363

Op donderdagavond in dezelfde periode speelt biljartvereniging Homeless haar wedstrijden eveneens in het dorpshuis. Aantal leden 10. Contactpersoon voor deze vereniging is Jack Wijkstra (jack.hai@wxs.nl)

Ieder jaar in april wordt het Biljarttoernooi Onderdendam gespeeld. Het toernooi staat open voor de leden van de verschillende biljartverenigingen in Onderdendam.