Leeskring Onderdendam

Hoewel de Leeskring Onderdendam niet een “echte” vereniging genoemd kan worden kan de club absoluut niet onvermeld blijven.
De Leeskring Onderdendam is opgericht in 2008 op initiatief van Kees Willemen en Coen Simon en staat open voor bewoners van Onderdendam en voor mensen die een binding hebben met het dorp. Bijvoorbeeld oud-dorpbewoners of mensen die via hun werk een binding met Onderdendam hebben.
Het doel van de Leeskring is het in ontspannen sfeer bespreken van boeken en gedichten. Een tweede doel is het elkaar attenderen op goede en boeiende boeken en het stimuleren tot lezen.De keuze van de te lezen boeken gebeurt in een onderlinge gedachtewisseling. Meestal worden romans van nederlandse of buitenlandse schrijvers ( vertaald naar het nederlands) gelezen. Af en toe wordt ook een reisverhaal gelezen.

Het secretariaat wordt gevoerd door Jan ’t Mannetje ( jctmannetje@hotmail.com). Hij is ook de gespreksleider van de bijeenkomsten, die plaatsvinden in het dorpshuis.