Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam

De vereniging Dorpsbelangen Onderdendam, kortweg VDO, was de laatste jaren een voor alle bewoners zeer belangrijke vereniging. Immers de VDO was de schakel tussen het gemeentebestuur en de dorpsbevolking ten tijde van alle werkzaamheden in ons dorp. Ook bij het ontwikkelen van alle plannen in het verleden speeldeĀ de VDO een zeer belangrijke rol. En dat zouden we graag weer zien. Maar helaas………. op de laatste ledenvergadering van de VDO in mei jl bleek er geen animo in het dorp om alle aftredende bestuursleden te vervangen. En dus staat de VDO op dit moment op de slaapstand. Bij die stand hoort een WAAKVLAM-functionaris, die van de ledenvergadering de opdracht heeft meegekregen lopende zaken te behandelen en uit te kijken naar nieuwe enthousiaste bestuursleden.Ongetwijfeld zullen we over niet al te lange tijd van deze waakvlam-functionaris horen.
Mochten er op dit moment zaken spelen, die niet kunnen wachten en duidelijk VDO gelieerd zijn, dan dient men contact op te nemen met Dethmer Jonkhoff, tel 3049363.