Verzoamelstee

De Verzoamelstee is verhuisd naar: http://www.verzoamelsteeonderdendam.nl/

 

Verzoamelstee

Dorpsbewoners ontmoeten elkaar wekelijks in het dorpshuis. Het doel van de Verzoamelstee is het versterken en onderhouden van de sociale cohesie in het dorp, met name voor ouderen. Vitaal én minder vitaal. Ook wil de Verzoamelstee de zichtbaarheid van ouderen vergroten en hun enthousiasmeren tot een actieve, gezonde en nieuwsgierige levenshouding. De Verzoamelstee is er van overtuigd dat ze bijdraagt aan het veilig en prettig ouder worden in Onderdendam, in een tijd waarin er flinke veranderingen plaatsvinden in de zorg en mensen steeds meer op zichzelf en hun naaste omgeving zijn aangewezen. De Verzoamelstee vergroot de samenredzaamheid van het dorp en daarmee de eigenredzaamheid van dorpsgenoten die ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben of ( preventief) dit in de toekomst nodig zullen hebben.

 

Naast de wekelijkse inloopochtend is er een ICT-programma, zijn er regelmatig informatieve ochtenden rond maatschappelijke of culturele thema’s, gaat men samen eten tijdens de maandelijkse Dorpsmaaltijd, viert men samen feestdagen en gaat men regelmatig op stap. Er is ook een gezamenlijke activiteitenagenda met de dorpsschool CBS De Haven; ouderen zijn actief met en voor de kinderen én andersom.

Martijn-Heemstra-eerste-dorpsmaaltijd

Men zorgt voor elkaar, deelt lief en leed. Vraag en aanbod komt bij elkaar in de Verzoamelstee, denk hierbij aan vervoer, boodschapje, bibliotheek, bezoek, klusje etc. De Verzoamelstee is ook het aanspreekpunt voor de gemeente v.w.b. WMO-ontwikkelingen, voor de WMO-consulenten en voor de Wijkverpleegkundigen S1.

De kracht van de Verzoamelstee is het feit dat het voor en door dorpsbewoners wordt georganiseerd én deelgenomen. Vele dorpsbewoners doen inmiddels mee: Jong en oud, hoog en laag opgeleid, mensen met verschillende geloofsovertuigingen, vitaal en minder vitaal. En of je nu wekelijks aanschuift of maar een enkele keer, dát maakt niet uit. Iedereen wacht een warm welkom om mee te doen!

De Verzoamelstee bestaat al enkele jaren en blijkt een groeimodel, het is een dorpsnetwerk dat steeds groter groeit.  Zorg wordt niet benoemd, maar stiekem zorgen we steeds meer voor elkaar.

De Verzoamelstee richt zich op de toekomst, dit betekent dat ze ouderen wil activeren tot en het ondersteunen van computergebruik. In de dorpen verdwijnen vaak de voorzieningen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk aan de dagelijkse boodschappen, bankieren en het invullen van formulieren. Hoe fijn is het dat je veel zaken tegenwoordig ook digitaal kunt regelen? Maar ook de zorg zal steeds meer via de computer gaan. Beeldbellen met de thuiszorg, huisarts of Wmo-loket is niet meer zo ver weg als we denken en zal steeds meer worden ingezet. Bovendien kan alleen al het contact met familie of vrienden via bijvoorbeeld Skype een waardevolle toevoeging zijn voor het welbevinden van iemand die steeds meer aan huis gebonden is.

20150604_110035

 

Klankbordgroep: Het wiel van de Verzoamelstee wordt aangedraaid door een diverse groep Onderdendammers; Corrie Mulder, Eddy Buisman, Aafke Huizingh, Aafke Mellema, Hanneke de Vries, Hetty Slagter en Inge Zwerver ( Jetty van der Sluis stopt eind 2015)

Wanneer: Iedere donderdagochtend , zaal open van 9.30 uur tot 12.00 uur ( m.u.v. de schoolvakanties) . De activiteitenagenda en mededelingen leest u iedere maand in het Nijsjoagertje en op onze Facebookpagina. Ook kunt u ons volgen op Twitter @VerzoamelsteeO en op www.onderdendam.com

Contact: Corrie Mulder corryjan@xs4all.nl  050-304 9532 en Inge zwerver inge.verzoamelstee@gmail.com 06-14936075

 

 

Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente Bedum.